Tag Archives: het Nieuwe Werken

Cloud computing maakt het nieuwe werken mogelijk

Langzaam maar zeker hoor je ook bij ons steeds meer over “het nieuwe werken”  (bij onze Noorderburen is de term alweer over zijn hoogtepunt heen). Wat houdt dit begrip eigenlijk juist in? In elk geval gaat het over veel meer dan enkel “thuiswerken”. Een goede definitie vind ikzelf “tijds en plaatsonafhankelijk werken”. Los daarvan gaat het ook over het opnemen van verantwoordelijkheid: van de werknemer enerzijds, en anderzijds over het geven van vertrouwen van de werkgever/manager.

Feit is dat het belang van “het nieuwe werken” enkel maar zal toenemen : (gebrek aan) mobiliteit  dwingen ons ertoe en daarnaast is er de theorie dat mensen tot betere resultaten komen als je ze beoordeelt op “resultaat” in plaats van op aanwezigheid. Ook de nieuwe generatie (generation Y) die het bedrijfsleven instroomt, zou nieuwe eisen stellen op dit gebied en deze tendens dus verder aanwakkeren.

Een werkgever houdt er dus best rekening mee dat medewerkers in de toekomst met concrete vragen hierover zullen komen.

In het verleden was er vaak dure technologie nodig om het nieuwe werken te faciliteren. Vandaag en dankzij Cloud Computing, kan ook een kleiner bedrijf haar medewerkers deze flexibele vorm van werken aanbieden.  Via de browser thuis (of eender waar)  logt men gewoon in op de applicatie alsof men ter plaatse in het bedrijf zou zijn.

Vaak  kan het nieuwe werken dan leiden tot een win/win situatie voor werkgever EN werknemer. We evolueren dus steeds meer naar een nieuwe werkstijl. De ultieme bedoeling is in elk geval om meer te bereiken, zowel in ons persoonlijk als professioneel leven.

En “werk” moet  dus zeker niet altijd vanop “het werk” gebeuren. Interessant in deze is een  inspirerende en voor sommigen wellicht provocerende Ted talk van Jason Fried

Onthoud in elk geval dat de technologie vandaag heel veel mogelijk maakt. Slimme bedrijven maken er gebruik van!

Zet vandaag nog de eerste stap en contacteer ons voor een kennismaking.

 

Twitter binnen het bedrijf: het einde van de manager?

Gisteren hadden we het nog over de enorme invloed van technologie op ons leven. Vandaag geven we een concreet voorbeeld. We hebben het over Chatter van Salesforce.com en de de onverwachte gevolgen van het gebruik ervan. Chatter is een applicatie die te vergelijken is met Twitter, maar dan eentje voor binnen de bedrijfsmuren. En daar kan nood aan zijn, zeker bij grotere bedrijven.  Miljoenen mensen communiceren vandaag via Twitter en Facebook in hun privéleven,waarom zou dat niet of handig kunnen zijn binnen een bedrijfscontext?

Dankzij Chatter kan je makkelijk personen- en zelfs objecten “volgen” en zo blijf je makkelijk en efficiënt op de hoogte van wat er gaande is. De informatie komt naar je toe…
En dat kan het verschil maken: Chatter helpt daarbij!

Dat één en ander soms ook tot onverwachte gevolgen kan leiden , blijkt uit het Salesforce voorbeeld, dewelke Chatter zelf reeds geruime tijd intern in gebruik heeft.

Naast het efficiënter communiceren, gaf de applicatie het top management van Salesforce een geheel nieuw inzicht in wat er werkelijk gaande is in de organisatie.
Marc Benioff van Salesforce :

“Ik kan nu veel makkelijker doorheen onze organisatie gaan en zien wat medewerkers zeggen, hoe er wordt samengewerkt – ik krijg een compleet overzicht van wat er gebeurt.’

Benioff geeft aan dat hij zo een ‘geheim netwerk’ heeft ontdekt van medewerkers die werkelijk iets toevoegen aan de business, of  net niet…

‘Bij klantenservice bijvoorbeeld laten veel mensen het probleem van de klant eerder escaleren dan dat ze het daadwerkelijk oplossen. Dat zijn vooral de bureaucraten en politici die zich hebben opgewerkt naar de top van de organisatie. Chatter heeft een netwerk blootgelegd en verandert het bedrijf in een meritocratie. We zijn nu bezig ons beloningssysteem daarop aan te passen, zodat het die mensen beloont die werkelijk het verschil maken”

De opmerking van Benioff over de meritocratie is erg interessant. Een meritocratie beloont mensen op basis van hun prestaties, en niet op grond van hun rang. Tot nu toe was het echter lastig om vast te stellen wat ieders bijdrage aan het totaalresultaat was, en konden velen profiteren zonder dat het al te veel opviel. Bovendien worden managers in de meeste organisaties automatisch beter beloond dan ‘gewone medewerkers’, ook al is niet duidelijk wat hun feitelijk bijdrage is aan het geheel.

Door nieuwe software als Chatter werd dus duidelijk dat die bijdrage in sommige gevallen helemaal niet zo groot is. En zeker niet zo groot dat het een hogere beloning rechtvaardigt.
Of Benioff ook het lef heeft om die managers die niets presteren aan de deur te zetten, is natuurlijk de vraag.
Maar het verhaal is zeker een mooi voorbeeld van een verandering ingezet door technologie.

Over welke communicatie middelen beschikken jouw kenniswerkers? Zijn deze modern en aangepast aan hedendaagse noden en realiteit? Of stammen ze nog uit een vorig tijdperk?

( hint: als de naam van het product 2010-2007 of…2003  bevat…kan u tijd en geld besparen)

* Deze post kwam tot stand in samenwerking met Ben Kuiken, auteur van De laatste manager