Category Archives: Digitaal Actieplan

Digitale strategie vereist geïntegreerde aanpak

Online marketing is (of zou de verantwoordelijkheid moeten zijn) van een heel team, het vereist een geïntegreerde aanpak.
Of het nu gaat over search engine optimalisatie of search engine advertising, het gebruik van sociale kanalen, online video, CRM, email marketing, blog, website, apps, …. al deze kanalen moeten op elkaar afgestemd zijn. Zelfs de developers, die al het moois wat bedacht wordt, technisch moeten uitvoeren, moeten bij deze geïntegreerde aanpak betrokken worden.
Net daarom is het zo belangrijk om bij de bepaling van je digitale strategie met verschillende experten rond de tafel te kunnen zitten.

Het gaat over én marketing én IT én sales.

Een marketeer kan nog de beste campagne verzinnen, als deze niet tijdig opgevolgd wordt door het sales team (CRM?) , is de campagne een maat voor niets. Geen enkel bedrijf kan het zich vandaag nog permitteren om het IT budget aan de verkeerde middelen te spenderen: ook IT investeringen moeten “klantgericht” gebeuren en IT moet dus betrokken zijn bij de sales en marketing initiatieven.

Dat is meteen de reden waarom we bij Kliento samenwerken met verschillende partners. Wijzelf beschikken over een brede, algemene kennis op het vlak van IT, sales en marketing: daar waar nodig halen wij er de juiste specialist bij.
Die juiste specialist is steeds een kei in zijn of haar vakgebied.
Die juiste specialist wil uitblinken!

Uitgerekend door gebruik te maken van slimme technologie ( bvb Google Hangouts) is het vandaag makkelijker dan ooit om samen te werken met die verschillende vakmensen.
Op die manier kunnen wij onze klanten een echte, geïntegreerde aanpak bieden. Een aanpak van niveau. Betaalbaar!

Geïnteresseerd? We maken graag met u kennis.

De Cloud geeft bedrijven een competitief voordeel

Als je al jaren met Cloud applicaties werkt, weet je het zeker: de Cloud helpt.
Bij Kliento zijn we er 100% zeker van: de echte Cloud oplossingen die we gebruiken, helpen om meer gedaan te krijgen in minder tijd.

Gewoon weten dat de technologie er altijd is, dat deze altijd werkt, op eender welk toestel, en dat je altijd en overal aan al je informatie kan….dat is meer dan alleen maar een gemak.

Ik geloof dat wij “dat gemak” nodig hebben om competitief te kunnen zijn en blijven: de wereld verandert snel, concurrentie is groter dan ooit…( en ik geloof niet dat dit zal “verbeteren” de komende jaren).
Komt daar nog bij dat de technologie die we gebruiken, niet eens veel geld kost: vergelijkbare functionaliteit zou in een traditionele set-up voor Kliento onbetaalbaar zijn…

Eén en ander blijkt ook te gelden voor grote bedrijven. Een studie van IBM moet aantonen dat bedrijven die gebruik maken van de Cloud, daar ook echt competitief voordeel mee halen. Het gaat voor deze bedrijven dus zeker niet alleen over goedkopere IT.

Een ander opvallend feit uit de studie is dat het vooral “de business” is, welke aandrijver is voor de Cloud. Het zijn de algemeen directeur of mensen uit het marketing, financieel of HR departement die aan hun IT- collega’s vragen om de Cloud te implementeren.

Wijzelf kunnen het niet vaak genoeg herhalen: de Cloud verdient de aandacht van elke bedrijfsleider
En tot slot toch nog maar eens opmerken dat de Cloud niet betekent dat je je server verplaatst naar één of ander datacenter (lees ook: het verschil tussen “hosting en Cloud Computing).

Eens praten over hoe ook jouw bedrijf haar voordeel doet? Dertig minuutjes van je tijd volstaan. Contacteer ons vandaag.

Alles wat u als bedrijfsleider moet weten over Cloud Computing…en IT.

Wat is Cloud Computing ?

Cloud Computing is computerkracht die via het internet beschikbaar wordt gesteld. Via een webbrowser maakt u gebruik van door derden beheerde datacenters en krijgt u toegang tot krachtige applicaties en toepassingen ter ondersteuning van uw bedrijfsprocessen.
Cloud Computing is de nieuwe manier waarop IT- services nu en in de toekomst zullen worden aangeboden.

De voordelen van Cloud Computing

 • Prijs/investering : U maakt gebruik van schaalvoordelen waardoor cloud Computing goedkoper is. Daarenboven betaalt u enkel voor uw verbruik. Groter of kleiner schalen is erg eenvoudig en flexibel. Kapitaalsinvesteringen zijn niet langer vereist waardoor middelen vrijkomen.
 • Mobiliteit/Flexibiliteit: Cloud Computing zorgt ervoor dat bedrijven toepassingen op de computer kunnen gebruiken zonder dat ze afhankelijk zijn van eigen servers. Personeelsleden kunnen dus onafhankelijk van een toestel, software of kantoor werken. Steeds meer wordt dat een vereiste, lees ook: Werknemer heeft nood aan slimme tooling.
 • Cloud als motor voor innovatie: Cloud oplossingen zijn aangepast aan hedendaagse noden van de “kenniswerker”, dewelke steeds meer in real time en mobiel moet samenwerken, zowel intern als extern in het bedrijf. Efficiënt delen van informatie staat centraal bij Cloud Computing. Nieuwe functionaliteit van de software wordt onmiddellijk ter beschikking gesteld en je zit steeds op de laatste versie ! Lees ook: Innoveren met Cloud Computing.
 • Groen: Vermogen en cooling van servers hebben een enorme ecologische voetafdruk. Het spreekt voor zich dat efficiënt beheerde systemen positieve gevolgen hebben voor het milieu.

Bedenkingen rond Cloud Computing ?

 • Veiligheid/ Waar zit mijn data ?

Net zoals bij traditionele IT zijn dit erg belangrijke vragen en spelen ze zeker niet minder voor Cloud leveranciers. Via externe audits bewijzen Cloud providers aan de scherpste eisen te kunnen voldoen, waardoor uw data vaak vele malen veiliger is “in the cloud” dan op uw eigen systeem. We durven de analogie te maken met uw liquiditeiten dewelke u bewaart in een bankkluis. Net op deze manier is uw data het best beschermd bij een specialist. Lees ook Cloud Computing en de veiligheid van uw data.

Wat u moet weten over de evolutie in Information Technology

De eerste moderne vorm van computing ontstond in de jaren ’60 met het gebruik van de zogenaamde“mainframe”.
Voordelen waren een centraal beheer en een efficiënt gebruik van capaciteit. Belangrijkste nadeel van de mainframe was dat deze niet “individueel”kon worden ingezet. Vandaar de nood aan een evolutie naar Personal Computing en het Client Server model ( jaren ’80- ’90).
Deze architectuur is doorheen de jaren dermate complex geworden (met vele uiteenlopende redenen ) met als gevolg dat de kosten om de systemen draaiende te houden<strong> tot vier maal zo hoog zijn als de originele aanschafwaarde.</strong>
Tegelijkertijd is de afhankelijkheid van IT toegenomen, waardoor back-up systemen noodzakelijk zijn en met als gevolg een inefficiënt gebruik van capaciteit en middelen (gemiddelde server wordt voor maar 20 % gebruikt).
Hierdoor wordt IT vandaag dikwijls aanzien als een noodzakelijk kwaad.
Vandaag maken we een derde belangrijke evolutie mee: Cloud Computing.
Net zoals het elektriciteitsnet de stoomcentrale heeft vervangen, zal Cloud Computing ervoor zorgen dat ook IT een nutsvoorziening wordt.

Het belang van technologie

Meer dan ooit is technologie een integraal onderdeel geworden van de manier waarop we zaken doen. Betrouwbare informatie, betere service en hogere klantentevredenheid, heldere en eenduidige communicatie. Efficiëntere bedrijfsprocessen.
Het hulpmiddel bij uitstek is ICT en dit wordt opnieuw een kritisch component bij het runnen van een succesvol bedrijf in een digitale economie.
De KMO bij uitstek kan haar voordeel doen met de laatste trends in technologie : nieuwe markten kunnen worden aangeboord en/of de winstgevendheid kan worden verhoogd dankzij verhoging van efficiëntie via (bijkomende) automatisatie.

Informeer u daarom tijdig over de nieuwe mogelijkheden van (echte) Cloud Computing!

Dat kan via onze Workshop “Smart business Tools”  of neem contact met ons op

Digitaal mature bedrijven presteren beter

Af en toe heb je een studie nodig om je eigen buikgevoel (of noem het gezond verstand) te onderstrepen: bedrijven die digitaal matuur zijn én hier bewust mee bezig zijn presteren beter. Dat moet tenminste blijken uit een studie van MIT Center for Digital Business in samenwerking met Cap Gemini (de volledige studie in e-book vorm lees je hier).

De uitgangspunten en resultaten vinden wij erg interessant en zijn wat ons betreft ook toe te passen op de Belgische KMO.

Vooreerst werden de 400 onderzochte bedrijven qua digitale maturiteit onderverdeeld in 4 categorieën. Hiertoe werd men beoordeeld op twee verschillende domeinen: digitale investeringen enerzijds en een “bewust gekozen en uitgevoerde digitale strategie anderzijds.

De vier categorieën zijn:

 • Beginners: weinig of geen investeringen in digitale technologie, het betreft echter geen bewuste keuze
 • Conservatieven: weinig digitale investeringen, bewuste keuze
 • Fashionistas: kenmerkend voor deze bedrijven is dat men vaak en snel ingaat op nieuwe trends, er is echter geen sprake van een echt samenhangende visie
 • Digirati: men maakt bewust gebruik van de vele, nieuwe digitale mogelijkheden

Vervolgens onderzocht en vergeleek men de bedrijven op verschillende economische parameters zoals omzet, winstgevendheid en marktwaarde

Belangrijkste conclusies

Bedrijven die meer investeerden in digitale technologie realiseerden een hogere omzet, doch zien dit  niet weerspiegeld in een hogere winstgevendheid en/of marktwaarde. Echt goede resultaten boeken enkel die bedrijven die volop gebruik maken van digitale technologie, maar waarbij deze keuze gestuurd en ondersteund wordt door het (senior) management

Vertaald naar de KMO -en onze boodschap- betekent dit dat de bedrijfsleiding actief betrokken moet geraken bij de IT- keuzes.

Dat hoeft niet moeilijk te zijn. Zeker in het tijdperk waarbij IT- projecten 90 % business zijn en 10% technologie. Een en ander begint met jezelf te informeren. IT verdient even je volle aandacht.

Bepaal vervolgens je digitale strategie, kies je voor een traject dat gericht is op kostenbesparing of omzetgroei?

Eens praten over de uitgebreide mogelijkheden? Wij gaan graag met je in gesprek, contacteer ons vandaag nog!

Beste bedrijfsleider, IT verdient even uw volle aandacht!

Er is al veel geschreven over het belang van IT voor een bedrijf. Toen Nicholas Carr in 2003 het belang van IT relativeerde in het artikel  IT doesn’t  matter stond het IT-wereldje op zijn kop; hoe durfde hij? Tot op vandaag lopen de meningen over het belang van IT uit elkaar.
Feit is dat IT en alles wat erbij komt kijken toch een behoorlijke kostenpost is geworden: tel al de IT gerelateerde facturen maar eens op…  En verder is het zo dat er in de meeste bedrijven heel wat problemen zijn op die momenten dat de IT- systemen falen. “Als IT plat ligt, gebeurt er in vele bedrijven niet veel meer.”

Onbelangrijk is het dus niet en IT verdient dus, tenminste voor even, uw volle aandacht.

Want net in die IT- sector verandert er vandaag heel erg veel: Cloud Computing. Bovendien gaat deze verandering hand in hand met een aantal andere evoluties die ook een weerslag hebben op elk bedrijf en die het belang van technologie nog eens versterken: globalisatie, social media, de connected consumer, het nieuwe werken. We zijn  terechtgekomen in een soort perfecte storm waarbij de ene evolutie als katalysator werkt voor de andere. Er is heel veel aan het veranderen en er zal nog heel veel veranderen. Sneller dan ooit.

Die veranderingen zijn van die aard dat ze ervoor zorgen dat de toekomstige rendabiliteit en groeikansen van uw bedrijf nauw verbonden zijn met de  technologie keuzes die u vandaag maakt. Het maken van de juiste keuzes zal bepalend zijn of een bedrijf voorop zal lopen of achterop blijft.

Moet u dus IT- specialist worden?

Gelukkig niet, één van de grote voordelen van Cloud Computing is net dat de complexiteit voor u als gebruiker verborgen wordt. De complexiteit wordt het probleem van de cloud- provider. Uzelf logt in en maakt gebruik van de service die aangeboden wordt. IT wordt 90% business.

Kan ik een afwachtende houding aannemen?

Neen! Tenzij u het zich kan permitteren om nog jaren teveel te blijven betalen. Echte Cloud Computing is beter én goedkoper; u zal dus een overstap maken. Zij die er het eerst gebruik van maken, zullen er het meest van profiteren. Bovendien is de cloud-oplossing moderner en bevat deze functionaliteit die aangepast is aan hedendaagse noden: uw medewerkers hebben deze aangepaste tooling nodig om op een efficiënte manier hun werk te kunnen doen.

Hoe overstappen?

Er bestaat niet zo iets als de perfecte “cloud roadmap”.  Overstappen naar Cloud Computing is een onderdeel van uw digitale strategie. Vandaag beginnen en in kleine stapjes de Cloud in.

Ontdekken wat er vandaag allemaal mogelijk is?

Boek een afspraak

Overstappen naar Cloud Computing als onderdeel van uw digitale strategie

U bent overtuigd: iets wat een ander beter en goedkoper kan, moet u als bedrijf niet zelf willen blijven doen. U wil dus de  overstap  maken naar Cloud Computing: maar hoe begint u daar nu aan?
Vooreerst moet het duidelijk zijn dat sommige IT- services beter geschikt zijn om u naar de Cloud te brengen dan andere. Niet alles moet- of kan-  dus naar de Cloud. U moet dus een keuze maken. Wat ons betreft maakt u een goede start door te beginnen met “communicatie en samenwerking”, zeg dus maar e-mail en Office- toepassingen.
Zowat elke aanbieder van dit soort software-Microsoft en Google als de voornaamste- trekt 100% de Cloud- kaart. U zal dus overschakelen en hoe sneller u dit doet, hoe sneller u geniet van de talloze voordelen.
Vanzelfsprekend kadert dergelijke “Cloud- migratie” het best in een algemeen plan betreffende uw digitale strategie. Wat wilt u de volgende 12 maanden met uw IT bereiken? Focust u op een verlaging van de (IT-) kosten of wilt u IT inzetten met als hoofddoel bijkomende omzet te creëren?

Feit is dat in een digitale economie IT betrokken is bij heel veel aspecten van uw bedrijfsvoering.
Een juiste IT- strategie, kaderend in uw digitale strategie, helpt u om de bedrijfsdoelstellingen vlotter te bereiken.

Een Cloud- migratie bestaat uit twee onderdelen: de technische migratie enerzijds,  het verandertraject anderzijds.  Tijdens de technische migratie zorgen we ervoor dat alle bestaande data gemigreerd worden naar de nieuwe oplossing (tenminste indien hiervoor gekozen wordt).  Eens de technische migratie uitgevoerd, geniet u van bijkomende zekerheid, al uw data zijn nu veiliger opgeslagen dan voordien.

Minstens even belangrijk is het “verander management” traject: een nieuwe tool brengt in elke organisatie altijd het één en ander op gang. Sommige mensen reageren uiterst enthousiast, anderen zullen meer moeite hebben en zelfs weerstand bieden. Hoewel we de impact van dergelijke veranderingen niet willen overroepen, is het toch belangrijk hierbij enkele vuistregels te hanteren: zorg voor voldoende begeleiding, in hoofdzaak bestaande uit communicatie, training en support.

Betrek uw medewerkers tijdig bij het traject en  zorg ook voor voldoende ondersteuning na de “go-live”.  Als gevolg van de migratie krijgen uw medewerkers meer mogelijkheden en is informatie beter en sneller beschikbaar. Dit wordt pas echt waardevol wanneer mensen vervolgens met deze informatie ook iets kunnen en mogen doen. Niet toevallig zijn de meest succesvolle digitale organisaties,  vaak diegene die het meest investeren in training van hun mensen. Hoe beter de mensen getraind zijn, hoe beter ze in staat zijn gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden.

Op die manier wordt die eerste Cloud- migratie, de basis voor de verdere uitbouw van uw digitale strategie. Mensen worden enthousiast en ontdekken nieuwe mogelijkheden en opportuniteiten.
Zo’n migratie naar de Cloud mag je dus niet uitstellen.

Zet vandaag nog de eerste stap en contacteer ons voor meer informatie.

Slimmer ondernemen is digitaal ondernemen

Ondernemen is vandaag niet makkelijk. Er is amper economische groei, arbeidskosten swingen de pan uit en de markt verandert sneller dan ooit.
Je moet dus als bedrijfsleider een hoop keuzes maken om je bedrijf doorheen deze periode te loodsen.
Gelukkig liggen er in die veranderende wereld, ook een heleboel kansen. Wij zien die zeker nog voor de KMO, die vandaag nog veel meer digitaal kan gaan ondernemen. Dankzij Cloud Computing heeft elk bedrijf de beschikking tot goedkope en quasi onbeperkte computerkracht.

De kansen liggen er op uiteenlopende vlakken, maar ze zijn heel concreet!

 • Besparen op IT- budget EN op arbeidskosten

De evolutie in ICT is van die aard dat vele bedrijven fors kunnen besparen op het  bestaande IT- budget. Cloud Computing is haast in alle gevallen de goedkopere én betere oplossing.
Het automatiseren van bestaande analoge processen helpt om te besparen op (dure) arbeidskosten. Bovendien kan dit alles  vaak zonder enige kapitaalsinvestering en zorgt bijkomende automatisatie misschien wel voor nieuwe inzichten en opportuniteiten.
Maak dus gebruik van cloud computing en informeer uzelf. Doe dit zeker niet alleen bij traditionele IT- aanbieders. Vaak hebben deze enkel belang bij het status- quo: zie ook : waarom biedt mijn huidige IT-leverancier geen (echte) Cloud Computing aan.

 • Dichter bij uw klanten staan=meer omzet

Mensen ( bedrijven en particulieren) kopen vandaag op een andere manier dan pakweg vijf jaar geleden. Men informeert zichzelf via het internet en/of sociale media en pas in tweede of derde instantie treedt men in contact met potentiële leveranciers. Mensen laten hierbij sporen achter…
Bijkomend is ook het verwachtingspatroon van de klant geëvolueerd, zeg maar veeleisender geworden.

Die veranderingen creëren uitdagingen maar ook opportuniteiten.Zorg ervoor daar te zijn waar uw klanten zijn. Pik de sporen op die ze nalaten online en doe er uw voordeel mee.

Door slim gebruik te maken van technologie, komt u   meer te weten over uw prospects en klanten. Die informatie helpt  om bijkomende omzet te realiseren en/of nieuwe business te ontwikkelen. Zorg vervolgens voor een persoonlijke en onderscheidende klantenservice. Dat kan vandaag voor elk bedrijf met behulp van de juiste, digitale technologie: intuïtieve en betaalbare  CRM en Service Desk oplossingen vindt u vandaag op de Apps marketplace.

Door meer digitaal te gaan ondernemen, gaat u slimmer en rendabeler ondernemen.

IT biedt zoveel kansen: welke focus heeft u bepaald voor de volgende 12 maanden?

Kostenbesparing of de realisatie van meer omzet?

Starten is niet moeilijk en is voor elke onderneming weggelegd.  Het betekent echter wel … starten!

Contacteer ons vandaag nog voor een eerste kennismaking

Strategie bepaalt IT…Punt

“Strategie bepaalt IT”, dat  was een tweet die Frank Van Massenhove, voorzitter FOD sociale zekerheid gisteren de wereld instuurde. Nu heb ik veel respect voor Van Massenhove, een beter functionerend ambtenaren apparaat, daar worden we allemaal beter van en het lijkt (vanop afstand) toch zo te zijn dat men bij Sociale zekerheid mooie dingen bereikt.

Tegelijk ben ik het niet eens met zijn stelling en de toonaard van die tweet. Het lijkt alsof Van Massenhove en zijn team de strategie bepalen en vervolgens moet IT operationeel ondersteunen. Ja, natuurlijk hoort dat erbij, maar tenzij Van Massenhove zelf een IT- specialist is, laat hij (mogelijks) heel veel opportuniteiten liggen.

De mogelijkheden van technologie zijn vandaag van die aard, dat je hiermee best rekening houdt bij het bepalen van je strategie. Het juist inschatten van die mogelijkheden-en vervolgens het één en ander  in realiteit brengen- lijkt me bij uitstek, nog steeds, de taak van IT.

Graag geef ik een voorbeeld welke de nieuwe exponentiële mogelijkheden van technologie goed illustreert. Eén en ander verandert sneller dan velen denken…

Tot voor kort nam men aan dat een hele hoop menselijke taken en functies onmogelijk door machines overgenomen zouden kunnen worden. Het autonoom besturen van een voertuig bijvoorbeeld,  zou nog  decennia lang onmogelijk blijven. Dat was dan ook de officiële conclusie van de eerste Darpa Grand Challenge (2004) dewelke een wedstrijd was, georganiseerd door de Amerikaanse overheid, met als doel de ontwikkeling van dergelijk voertuig: de winnende “auto” kon niet eens 15 kilometer rijden- in de woestijn en had hier uren voor nodig…
Zes jaar later kondigt Google aan dat een vloot van auto’s meer dan 100.000 mijl gereden heeft in het Amerikaanse verkeer, autonoom en zonder ongelukken!
Zes jaar geleden nog ondenkbaar, vandaag realiteit.

Zo zijn er noch talloze voorbeelden te geven van hoe technologie vandaag en in de toekomst  een hele grote impact zal hebben op organisaties. Het beïnvloedt onze manier van werken en zal zelfs het “business model” van talloze ondernemingen drastisch door elkaar schudden.

Wat mij betreft is het IT- departement  bij uitstek betrokken partij om de collega’s te wijzen op de mogelijkheden. IT moet dus mee aan tafel zitten als de strategie besproken wordt. Ik hoop  van harte dat mijnheer Van Massenhove verder gaat op de ingeslagen weg en een voorbeeld blijft voor de modernisering van onze overheid.

Tegelijkertijd hoop ik dat hij IT en de nieuwe mogelijkheden naar waarde schat en dat hij er gebruik van maakt ( en ik ben er zeker van dat er bij het IT-departement meer dan alleen meer “server huggers” zitten).

Een praten?

Boek een afspraak

PS: In de UK gebeuren hele leuke dingen=> met Mike Bracken als “Chief Digital Officer” van/voor de Britse overheid

IT is te duur

IT- oplossingen zijn duur, vaak zelfs te duur in die zin dat de uitgaven niet in verhouding staan met wat het u opbrengt. In deze post sta ik graag stil bij een aantal oorzaken, hoe is het zover kunnen komen?  In een volgende post, ga ik dieper in op mogelijke oplossingen.

1) Complexiteit van IT- systemen

Als belangrijkste oorzaak van een “te dure IT” zie  ik de enorme complexiteit van IT- systemen.  IT is iets wat constant evolueert en in verandering is: software krijgt steeds nieuwe functionaliteit uitmondend in steeds nieuwe versies.
Diezelfde software moet geïnstalleerd worden op al even snel evoluerende hardware. Bovendien hangt alles samen: installeert u een nieuwe versie van uw e-mailprogramma ( Outlook?), dan is de kans groot dat u ook een nieuwe versie van uw operating systeem nodig heeft ( Windows7 of 8). En misschien heeft u zelfs nieuwe hardware nodig….

En zoals het gaat met organisch gegroeide systemen, neemt de complexiteit steeds toe, het probleem wordt dus erger. Dit heeft geleid tot een situatie waar er van het gemiddelde IT- budget 70 tot 80% wordt gespendeerd aan “onderhoud” van de systemen, of nog, zorgen dat bestaande systemen blijven draaien.

Heeft u uw IT- budget wel eens geanalyseerd? Hoeveel % spendeert u aan moderne oplossingen?

2) Piekmomenten in vraag

De meeste IT- systemen zijn overgedimensioneerd  om piekmomenten op te vangen. Zo is de mailserver ‘s ochtends extreem bevraagd wanneer mensen als eerste werk hun e-mail raadplegen. Net om die piekvraag te kunnen opvangen, wordt in het IT- systeem extra capaciteit voorzien. Capaciteit die echter onbevraagd blijft eens de piekvraag voorbij. Gemiddeld worden servers maar voor 20 % van hun capaciteit gebruikt, u betaalt echter wel 100% van de kosten. De laatste jaren probeert men dit probleem te verhelpen door zogenaamde “server virtualisatie”: eenzelfde fysieke machine kan dan voor meerdere doeleinden of programma’s gebruikt worden. Vanzelfsprekend een goede zaak, doch is dit allerminst een oplossing voor het probleem nummer 1:  de complexiteit, in de praktijk vaak  zelfs in tegendeel. Meer servers kopen of voorzien is geen oplossing.

Wat kost een server aan stroomverbruik per jaar?

3)De aard van het IT- beestje

Als derde oorzaak zie ik het feit dat vele IT- profielen steeds de neiging hebben om nieuwe dingen te willen proberen en te introduceren. Begrijpelijk natuurlijk, want dat is de aard van het beestje  en een IT’er wil (en moet) up-to-date blijven.  Al te vaak echter, heeft men zich onvoldoende afgevraagd wat de werkelijke toegevoegde waarde van het nieuwe programma of oplossing was.
En natuurlijk ga je als IT’er, indien er iets nieuws nodig is,  ook geen “oude technologie” kopen-vaak is deze niet eens meer beschikbaar.
Maar gedwongen of ongedwongen, de drang van IT naar steeds “nieuw speelgoed” heeft ongetwijfeld de prijs en kost van IT opgedreven.

Wat is jullie IT- strategie? Is deze gericht op het besparen van kosten?  Of gaat u meer omzet realiseren dankzij IT?

4) IT als “must have” differentiator -budget loopt uit de hand

Als vierde reden vermeld ik graag het feit dat men IT- of zo u wil  “een ERP- implementatie”, een tijd heeft bekeken als een “must have” strategisch project om competitief te kunnen blijven. Groeien moest via een SAP- systeem…..En ja, dat is mijns inziens  vervolgens uit de hand gelopen. Forse budgetten werden vrijgemaakt en nooit teruggeschroefd. Is IT  wellicht te veel gewoon geworden aan deze budgetten en dat alles als normaal gaan beschouwen?

Hoe is uw IT- budget de afgelopen jaren geëvolueerd?

5) IT- ecosysteem

Dat complexe systeem met relatief hoge budgetten heeft vervolgens geleid tot een bloeiend ecosysteem. Vele IT- leveranciers hebben hierdoor op een vrij makkelijke manier hun IT -bedrijf kunnen uitbouwen met indrukwekkende groeicijfers. Al te vaak zijn binnen bedrijven “kleine koninkrijkjes” gebouwd. En wederom omwille van de  steeds terugkerende complexiteit was/is het voor niet- IT’ers enorm moeilijk om één en ander mee te volgen. Jammer genoeg met het gevolg dat men IT vaak als een noodzakelijk kwaad is gaan beschouwen. En ook dat het IT- budget  op die manier wordt bekeken en  vaak ongemoeid wordt gelaten.

Op welke manier evalueert u uw huidige IT- leverancier?

Tot hier een aantal redenen waarom IT zo duur is geworden.  In een volgende post ga ik in op de oplossingen die aangereikt worden.

Eens praten? contacteer ons vandaag nog of boek een afspraak!

Boek een afspraak